จองรถสุขาเคลื่อนที่
Close
วันที่จอง เวลา : น.
ถึงวันที่ เวลา : น.
ชื่อผู้ขอรับบริการ
งาน/กิจกรรม
สถานที่/ที่อยู่
ต้องการรถจำนวน 1 คัน 2 คัน
อัตราการใช้บริการ
(ต่อคัน)

สำหรับวันแรก เป็นเงิน 4,000บาท และวันถัดไปเป็นเงิน 1,000 บาท
ยินดีชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ

เบอร์ที่ติดต่อ 


อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง ผู้ดูแลระบบ
สถานะ วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด ชื่อผู้ขอรับบริการ งาน/กิจกรรม สถานที่ เบอร์โทรติดต่อ
2020-08-07 09:00:00 2020-08-10 00:00:00 อำเภอพรหมคีรี งานวันชาวสวน ประจำปี 2563 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี 075396102
2020-07-25 09:00:00 2020-07-25 00:00:00 เทศบาลตำบลทุ่งสัง งานกิจกรรมเชิงินุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟามทรงจำ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 075758630
2020-08-01 08:00:00 2020-07-01 00:00:00 นางสันติยา ศรีเจริญ งานมงคลสมรส บ้านนาท้อน เลขที่ 71/11 หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 0810845776
2020-08-01 01:00:00 2020-08-01 04:00:00 ทดสอบ ชื่อผู้ขอรับบริการรถสุขาเคลื่อนที่ ทดสอบ งาน/กิจกรรม ทดสอบ สถานที่/ที่อยู่ 0895645698
2020-07-30 09:00:00 2020-07-31 00:00:00 นายสุรศักดิ์ ไชยรักษา งานบำเพ็ญกุศลศพ บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0867943133
2020-07-31 08:00:00 2020-07-31 00:00:00 นายจรูญ บุญรอดชู งานมงคลสมรส บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 0818963978
2020-09-01 09:00:00 2020-09-03 00:00:00 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด งานโครงการงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนและตำบลพอเพียง ภาคใต้ 2563 สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-355949
2021-08-03 08:09:00 2021-08-04 08:00:00 มาติกา งานฌาปนกิจศพ 42/1 ม.4 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 0885048423